Marketing w internecie - Midero

Contact form

 


Dane firmowe:

Supremum SEO Sp z o.o.

Plac Jana Matejki 10/6B
31-157 Kraków

tel: 12 444 14 86

fax: 12 444 18 39

e-mail: 

NIP: 676-241-23-94

REGON: 121128628

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345825.
Wysokość kapitału zakładowego: 252 000 zł.