Marketing w internecie - Midero
Grzegorz Świerk
CEO

Edyta Kania
Manager ds. finansów i administracji

Anna Świerczek
Senior SEO/SEM Expert

Anna Obidowicz
Senior SEO/SEM Specialist

Anna Krajewska
Senior SEO/SEM Specialist

Magdalena Leśniak
SEO/SEM Specialist

Monika Młodawska
SEO/SEM Specialist

Michał Ryszawy
SEO Expert

Marta Kopeć
Senior SEO Specialist

Dominika Karnia
SEO Specialist

Agnieszka Maniecka
SEO/SEM Specialist

Daniel Śliwa
Copywriter

Dominika Zięba
Office Manager

Karolina Chodoń
Office Manager